strona główna
  historia
  konkurs
  program
  plan dojazdu
  aukcja dzieł sztuki
  sponsorzy
  fotogaleria
  organizatorzy

 

  © FOSA 2005
  designed by
noedesign.prv.pl

Regulamin konkursu festiwalowego

miejsce, data, godzina

Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK

15 września 2007 ( sobota )

Próby  mikrofonowe od godz. 1600 - 1730  (nie są konieczne, ale wskazane).

Czas trwania konkursu: od godz. 1800 do godz.1900.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród podczas koncertu gwiazd
ok. godz.20 00 na dziedzińcu zamkowym.

warunki uczestnictwa

W konkursie rozpatrujemy dwie kategorie wiekowe:

5 -14 lat  i  15 -130 lat

Podstawowym warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie dokumentu zgłoszeniowego na  formacie A-4, w którym sami w punktach zamieszczamy:

  1. kategoria wiekowa
  2. nazwa zespołu
  3. imienny i rodowy skład zespołu lub solisty
  4. krótka informacja o  zespole i jego dorobku artystycznym
  5. dane o wykonywanych utworach: tytuł, autor tekstu i muzyki
  6. wymagania sprzętowe: liczba mikrofonów, wyjść instrument.
  7. telefon kontaktowy i adres e-mail.

Zgłoszenie przyjmujemy: listownie (polecony), e-mailem, faksem lub przez gońca na adres:

SZ.C.K. - Zamek, 26-500 Szydłowiec, Sowińskiego 2

E - MAIL: biuro@sckzamek.pl
FAX :       (0-48) 617  02  96

Soliści i zespoły, które biorą udział w rywalizacji wykonują muzykę turystyczną, żeglarską tzn.: szanty, pieśni kubryku, piosenki żeglarskie, szuwarowo bagienne oraz im pokrewną.

Każdy z wykonawców konkursowych przygotuje minirecital ok. 15 minut lub (minimum 3 utwory).

W przypadku większej ilości  uczestników w  konkursie jury ma prawo podjąć decyzję o prezentacji przez wykonawców tylko 3 utworów.

Do zgłoszenia załączamy teksty piosenek tylko autorskich (w czterech egzemplarzach),  jeżeli takowe wykonawca  posiada. Prosimy nie przysyłać tekstów  pisanych odręcznie!

Dopuszcza się korzystanie z playbacku, półplaybacku oraz używania syntezatorów.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

informacje dodatkowe

Przed rozpoczęciem konkursu kierownik zespołu zgłasza obecność grupy  w biurze organizacyjnym festiwalu

O kolejności występowania na scenie decyduje data stempla pocztowego, data faksu, e-maila, czyli im wcześniej datowany dokument tym później występujemy.

W przypadku jednakowych dat wszystkich konkursowiczów o kolejności rozstrzygnie losowanie.

Kolejność będzie podana na 15 minut przed rozpoczęciem konkursu.

Występy oceni  niezawisłe jury, które ostatecznie rozstrzygnie o klasyfikacji w konkursie.

KLASYFIKACJA:

W kategorii dziecięcej:

       I miejsce  

       II miejsce  

       III miejsce     

W kategorii 15 - 130 lat:

        I miejsce     

        II miejsce  

        III miejsce   

Wyróżnienia: najlepsze wykonanie szanty klasycznej, najlepsza piosenka autorska,  nagroda komandora L.K.Ż. "BocianieGniazdo".

Jury przysługuje prawo do nie przyznania  którejś z nagród.

Jury może przyznać inne niż podane wyżej wyróżnienia.

Zwycięzcy konkursu mogą wystąpić podczas koncertu głównego. Decyduje o tym organizator.

Wyczulamy nagrodzonych aby czas ich przebywania na scenie (tzn.: wejście przygotowanie, występ, zejście) nie przekroczył 20 minut.

prawa osób biorących udział w konkursie

Uczestnikom konkursu przysługuje:

zaprezentowanie 15 - 20 minutowego programu muzycznego;

prawdopodobieństwo wygrania festiwalu;

prawo do niezadowolenia wynikającego z werdyktu jury,

przysługuje również prawo do nieskrępowanego pokazania ekspresji scenicznej.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należeć będzie do organizatora.

góra